inside slider 0002 treatment lip

 

מוצר החודש

five and dime

buttons newsletter regular
buttons product regular
buttons contact regular

תקנון אתר

כללי ותנאי השימוש באתר
מבוא:
1. ברוכים הבאים לאתר הבית המקוון של מרים קיסר הדרכות לאיפור קבוע ולקוסמטיקה פרא-רפואית (להלן- "מרים קיסר הדרכות")האתר הוקם ומנוהל ע"י חברת מרים קיסר הדרכות לאיפור קבוע ולקוסמטיקה פרא-רפואית בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן – "תקנון").
2. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
4. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
כללים:
5. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעת לאתר מרים קיסר הדרכות , נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו –03-5044876 המייל Miriam@keisar.co.il או לפקס 03-5012007 לתמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם מרים קיסר הדרכות.
6. גלישה או שימוש בשירותי האתר מרים קיסר הדרכות מהווה הסכמה ברורה לאמור בהסכם זה, במידה ואתם לא מסכימים, זכותכם לחדול מגלישה ושימוש באתר מרים קיסר הדרכות
א. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף להסכם זה.
ב. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות:
סריקה, גלישה, או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב האוספת נתונים או מידע ולבצע פעולות של גולש רגיל crawlers + bots תפעול או טפלול של כתובת URL לדפים פנימיים, כאשר אין גישה לגולש רגיל לגלוש לתוכן הדפים (URL HACKING)
7. בעלי האתר ומיופה כוחם הם היוצרים הבלעדיים של האתר, ואינך מורשה לעשות שום שינוי בתכני האתר או בתמונותיהם, קוד מקור האתר, אלמנטים, ותוכן האתר.
הזכות לשינויים נתונה לבעלי האתר ומיופה כוחם בלבד, על פי חוק זכויות יוצרים (התש"סח 2007)
8. לבעלי האתר ומיופה כוחם, הזכות הבלעדית:
א. למנוע גלישה מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
ב. לבטל או להסיר כל פעולה אשר בוצעה לא לפי סעיפי חוזה זה.
חשבון משתמש:
9. בעלי האתר או מיופה כוחם שומרים לעצמם את הזכות להחליט לגישה מסוימת לשירותים מסוימים, תתכן רק לגולש אשר נרשם לאתר ונתן לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר נקבעו על ידי האתר. לרשימת הפרטים הנדרשים, יש לעיין בתקנון שמירת הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
ההוראות הבאות יחולו על הצטרפות למועדון ויצירת חשבון משתמש.
א. אין ליצור חשבון משתמש אשר מכיל פרטים לא נכונים או בדויים.
ב. אין ליצור חשבון משתמש עבור אדם אשר אינו נוכח במילוי הפרטים בעת ההרשמה, או שאנו מעוניין בכך, ואינו מאשר את תוכן הסכם זה.
ג. התחזות או מילוי פרטים שאינם שלך, מהווה עבירה פלילית.
ד. מובהר וידוע שבעלי האתר ומיופה כוחם נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון משתמש, אינם יכולים להבטיח בצורה מושלמת ומוחלטת את או חשיפתו של האתר כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהייה כל טענה כלפי נזקים שנגרמו.
ה. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או בשמו.
ו. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר, בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון משתמש ושימוש בו, לא הופרו תנאים אלו.
ז. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון משתמש, עדכונים, חדשות, מתכונים, ואישורים ביחס לפעילות הגולש באתר, וכן הודעות לעניין שינוי תקנון או נספחיו בהתאם להסכם זה.
10. אחריות:
7. אחריות להתאמת השירות וזמינותו:
א. שירותי האתר ניתנים AS –IS ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש, או בכלל, וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את שירותי האתר.
ב. באחריות הגולש לבדוק, טרם השימוש באתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו, ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
ג. באחריות הגולש לוודא, טרם השימוש בשירותי האתר, את תקינות שלו לרשת האינטרנט, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות או נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
העדר אחריות למידע:
המידע המופיע באתר אינו בגדר יעוץ, או חוות דעת מקצועית, אם כי דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם, או עובדיהם ,ומיופה כוחם- אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
הגבלת אחריות לנזקים:
אחריותם של בעלי האתר, מנהליהם, עובדיהם, או מיופה כוחם לנזקים אשר יתכן ויגרמו לגולש עקב השימוש בשירותי האתר או זמינות שירותי האתר תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
העדר אחריות לפרסומים או לקישורים יוצאים:
א. פרסומות או הודעות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר בחסות שירות חיצוני, מובהר וידוע כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות, או הקישורים, סדר העדפתם או אמינות תוכנם.
ב. בחלק מהקישורי(hyper-links) הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש, וכי בעלי האתר לא בחנו או בדקו קישורים אלו, ואינם תומכים בהם או אחראים להם , לתוכנם ואמינות, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו, על אחריות הגולש בלבד.
ג. יודגש כי לא תמיד קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים, וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה הקישור, טרם השימוש בו.
11. הודעה על תוכן מפר:
א. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודע לכן אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה או באמצעות יצירת קשר.
12. זכויות יוצרים והרשאות השימוש:
א. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים, תמונות ותכני האתר נתונה לבעלי האתר ומייפה כוחם או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשא הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח 2007 לבעלי האתר וללא קבלת רשות מפורשת של בעלי האתר.
ב. השימוש בקטגורית מתכונים המופעים באתר הוא לשימוש הגולש הפרטי בלבד, והוא יוכל להשתמש בתוכן דפים אילו לשימושו האישי ולא לפרסם או לשימוש בלתי חוקי או הנוגדות את הסכם זה לתקנות הציבור לרבות, פרסום באתרים אחרים או לשימוש מסחרי.
ג. השימוש במתכונים יעשה שלא לשימוש מטרות רווח ולא באופן מסחרי.
ד. יישמרו הזכויות המוסריות במתכונים.
ה. שימוש מסחרי במתכונים ייבחן לאחר בקשה בכתב לבעלי האתר והוא מותנה בתנאים של בעלי האתר או מיופה כוחם.
13. סמני מסחר:
א. סמני המסחר לאתר " מרים קיסר הדרכות " ולוגו מרים קיסר הדרכות, הם סימנים המשמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא רשותם המפורשת בכתב.
ב. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
ג. התמונות והסמלים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ולא תהיה לגולש או ללקוח טענה בגין אי התאמה.
שינוי תנאים:
א. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שהצטרכו לתת על כך הודעה מראש.
ב. לגולש תינתן האפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת שינויים.
ג. אין בשינויים אילו לפגוע בפעולות אשר בוצעו ע"י הגולש טרם כניסת השינויים.
ד. האחריות הגולש להיכנס לדף זה, בכדי לברר ולהתעדכן באם בוצעו שינויים.
14. הצעות והערות:
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר בשירותיו, מוותר השולח על כל זכות בהערות אילו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת הערות, בגין יישומן או העברתן לצד ג'.
15. שיפוי:
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
ברירית דין וסמכות משפטית:
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית. בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה והשימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א.
המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו עליו מהאתר, וכי ידוע לו שבכל עת יוכל לפנות באמצעות כתובת המייל המודיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.
האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.
16. הגבלת אחריות מפעיל האתר:
מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
17. שימוש באתר:
א. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
ב. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.
18. קניין רוחני:
א. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.
ב. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
ג. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

19. מדיניות פרטיות:
א. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף
ב. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
ג. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

20. ברירת דין וסמכות שיפוט:
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.